Recerca per la independencia

La sectorial de Recerca per la independència de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una iniciativa que sorgeix de la societat civil amb ànim constructiu. A través d’aquest bloG volem divulgar l’excel·lent recerca que es fa a Catalunya en àmbits molt diversos, així com fomentar el debat sobre el paper de la ciència i la innovació en el present i el futur del nostre país. La comissió de Comunicació de la sectorial de Recerca posa aquest fòrum al servei dels actors que faran possible una Catalunya més lliure i més rica gràcies al coneixement.

El fet que un tema aparegui citat en aquest bloc no implica que els seu responsables simpatitzin amb l’ANC o la independència de Catalunya, a no ser que ells mateixos ho expressin explícitament. Per expressar aquest suport tan necessari ho podeu fer a través del formulari que us permetrà subscriure, de forma pública o privada, el Manifest de la sectorial Recerca per la independència.

Manifest

La sectorial de Recerca per la independència de l’Assemblea Nacional Catalana està formada per persones que treballem en l’àmbit de la recerca (investigadors, tècnics, gestors, etc.) i que amb el desig d’afavorir el pas cap a la independència de Catalunya, volem manifestar:

Que constatem l’alt nivell assolit pel sistema de recerca català en els darrers anys. La producció científica de Catalunya és l’1% de la producció científica mundial, el que representa 10 vegades més del que li correspon per nombre d’habitants, i constitueix la quarta part de la producció total de l’actual estat espanyol. Com a exemple de la recerca s’excel·lència feta al nostre país, Catalunya obté un nombre d’ajuts del Consell Europeu de Recerca que és 7 vegades superior als que obté Espanya sense Catalunya

Que malgrat aquest nivell d’excel·lència, Catalunya no té llibertat plena per prendre decisions importants en política científica. Cal tenir en compte que el percentatge del PIB dedicat a recerca de l’estat espanyol és sensiblement inferior al de la mitjana de la Unió Europea, Estats Units o Japó.

pinel
que cal fer arribar a tots els àmbits de la societat la necessitat d’un sistema de recerca més ben finançat, eficient i competitiu que l’actual, perquè això contribuirà directament a que s’assoleixi i es mantingui un alt nivell de benestar per a tots els sectors de la població. Creiem que el futur del nostre sistema de recerca serà garantit més fàcilment si estem dotats de les estructures d’un estat propi que ens permetin prendre les nostres pròpies decisions, també en aquest àmbit. La independència de Catalunya és una oportunitat única per aconseguir que l’alt nivell en recerca no solament es consolidi, sinó que millori fins equiparar-se al dels països capdavanters

Que tot i així, poden sorgir dubtes respecte a la situació en què pot quedar la recerca científica en una Catalunya independent. En aquest sentit, som conscients que la transició a un estat propi genera incerteses, però també és cert que seguir formant part d’Espanya en genera més. Per això, un dels nostres objectius és preveure els diferents escenaris que es poden dibuixar en el nou estat independent, dins d’un context d’evolució global i aportar idees per trobar solucions viables als possibles reptes que es puguin plantejar.

Que com a col·lectiu, vetllarem per a què en el moment que es constitueixi l’estat català la recerca sigui considerada un dels pols estratègics de país, com ho han d’esser per exemple la sanitat i l’educació. La qualitat de la recerca és bàsica perquè Catalunya contribueixi al progrés mundial i perquè els nostres joves puguin rebre la millor formació i aprofitar el seu talent. És per això que cal situar la recerca al marge de la disputa política i tenir garantit el seu finançament i el suport de tots els estaments socials.

Per totes aquestes raons i tenint en compte que vivim en una societat plenament científica tècnica del segle XXI, ara més que mai necessitem que totes aquelles persones vinculades al món de la recerca participin en el que és un moment clau per a la història de Catalunya: la construcció d’un nou país.