26-02-2014

Barcelona ja ho té tot per aconseguir el lideratge mundial en biologia computacional

Aquest darrers dies el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han signat un acord de cinc anys, renovable cada tres, en el Marc del Programa Conjunt BSC-CRG-IRB en Biologia Computacional. L’objectiu és sumar massa crítica i donar visibilitat a la recerca per poder competir amb la recerca mundial més innovadora

Les tres institucions de recerca són Centres d’Excel·lència Severo Ochoa pel Ministeri d’Economia. L’acreditació de centres “Severo Ochoa” és un subprograma de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad que té per objecte promoure la investigació d’excel·lència en qualsevol dels camps de la ciència. El funcionament respon al d’una comunitat científica que col·labora estretament en la consecució d’objectius comuns, facilita la interacció entre els seus integrants, a la vegada que aquests centres han de demostrar un elevat grau d’obertura i col·laboració internacional.

Doncs be, tan el BSC com el CRG i l’IRB són centres d’aquest subprograma i a més nodes de l’Institut Nacional de Bioinformàtica. Ajuntant l’experiència de les tres institucions i la qualitat dels seus investigadors es podrà donar visibilitat mundial a la recerca en biocomputació feta des d’aquests tres centres catalans, fent de Barcelona un dels clústers més potents d’Europa i el món.  El programa està dirigit per Modesto Orozco (IRB), amb direcció associada de Roderic Guigó (CRG) i David Torrents (BSC), i integra deu grups d’investigació provinents dels centres respectius.

La biologia computacional és un pilar fonamental de la ciència actual i una àrea d’investigació prioritària al món. Aquesta disciplina, que aplica les’eines informàtiques al camp de la biologia, engloba la Bioinformàtica, o aplicació d’algoritmes i tècniques estadístiques a la informació biològica que típicament consisteix en grans seqüències d’ADN, ARN, o proteïnes. La bioinformàtica posa l’accent en l’alineament de seqüències (per a la recerca de seqüències en bases de dades i per a la seva comparació amb seqüències homòlogues), en la recerca de gens, i en la predicció de la expressió gènica.

La biologia computacional inclou a més: el biomodelatge computacional, la bioinformàtica estructural, la genòmica computacional, el modelatge molecular, la biologia de sistemes, la predicció de l’estructura de les proteïnes i la bioquímica i biofísica computacional

El programa conjunt BSC-CRG-IRB en Biologia Computacional dotarà als investigadors d’uns equipaments informàtics i d’experimentació únics, difícilment accessibles fora de l’acord.

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari