04-11-2014

El futur de la recerca en la Catalunya independent, a debat.

Martorell-Esteller

El passat dia 28 d’octubre va tenir lloc a la Facultat de Farmàcia de la UB la darrera de les conferències col·loqui organitzades per la nostra sectorial juntament amb les sectorials d’Universitats i Educació.

La conferència, que duia per títol “L’impuls de la recerca en un estat nou” va ser a càrrec de Josep M. Martorell, Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, i de Manel Esteller, investigador ICREA de l’IDIBELL, i va comptar amb l’assistència d’un nombrós públic.

En la primera part de la conferència, en Josep M. Martorell va revisar el sistema de R+D+I a Catalunya, amb la presentació de dades i indicadors (publicacions, captació de fons competitius, posicions en els rànquings internacionals) que demostren que es tracta d’un sistema divers i de qualitat que ha experimentat un gran impuls en la darrera dècada. Entre altres factors, l’assoliment d’aquest nivell ha estat facilitat per la continuïtat de les polítiques científiques a Catalunya, independentment dels governs en cada etapa. I gràcies a que ja tenim les institucions, les polítiques, les persones i els equips, estem preparats en recerca per assolir la independència des de demà mateix. Malgrat aquest bon punt de partida, hi ha molts temes importants que caldrà resoldre:

  • la integració dels centres CSIC a Catalunya
  • la governança de les Universitats
  • les grans infraestructures, com el sincrotró Alba o el supercomputador Mare Nostrum
  • l’establiment d’una política de projectes propis, basant-nos en exemples internacionals que ens permetran fer-ho millor que la política actual de l’estat espanyol

Però és clar que aquests reptes són també oportunitats. La recerca, l’educació i l’economia basada en el coneixement han de ser l’aposta del nou país que estem construint. En Manel Esteller va destacar que la possibilitat de prendre les nostres decisions en aquestes àrees ens podrien permetre millorar molts aspectes: tenir una veu pròpia a Europa, que és on es prenen el 80% de les grans decisions científiques. Altres aspectes que considera prioritaris són tenir el nostre propi pla de recerca que no s’ajusti als criteris demogràfics estatals que ara existeixen, dinamitzar la Universitat al no dependre d’una llei feta a mida del Govern central de Madrid, convertir a la institució ICREA en una generadora de posicions per a investigadors predoctorals i postdoctorals, situar la difusió de la ciència en primera plana dels mitjans de comunicació públics. Finalment, un altre punt estratègic és invertir decididament en la transferència tecnològica creant ajuts “llavor” que permetin anar des del laboratori acadèmic al desenvolupament industrial.

A mode de reflexió, la intervenció de Josep M. Martorell va finalitzar citant un fragment del llibre “Carta a un indecís”, d’Eduard Voltes: “Si algú t’ha dit que la independència ho resol tot, t’ha mentit. …Molts pensem que és una gran oportunitat per solucionar moltes coses, però no té propietats màgiques. La independència és només un instrument, una eina…”.

Després de la intervenció dels dos ponents, va començar un col·loqui amb el públic assistent, en el que es van plantejar qüestions com ara la situació de la Universitat en relació als centres de recerca, la política centralitzadora del govern espanyol amb l’exemple concret dels CIBER, el finançament dels grups de recerca consolidats per part de la generalitat de Catalunya i moltes altres.

Debat, generació d’idees, discussió d’aquestes, ment oberta a la crítica constructiva…tot això amb la il·lusió dels qui pensem que val la pena construir un país nou. En recerca, estem preparats!

Marta Alegret (Universitat de Barcelona)

Escriu el teu comentari