11-09-2013

Medicaments fotocommutables

Dos dels projectes finançats recentment pel  Consell Europeu de Recerca es desenvolupen en centres de Catalunya. Un d’ells és el liderat per Pau Gorostiza, de l’Institut de Bioenginyeria de  Catalunya i es  basa en el control de  l’activitat dels fàrmacs mitjançant la llum. Un dels principals objectius de la terapèutica farmacològica actual és reduir els efectes secundaris dels fàrmacs, especialment per evitar que els tractaments dirigits a un òrgan o part del cos perjudiquin a la resta de l’organisme.

Durant els últims anys s’han desenvolupat diverses estratègies per tractar d’afinar la punteria dels medicaments, millorar el que s’anomena selectivitat del fàrmac. Un dels conceptes més innovadors en aquest camp és l’opto-farmacologia o creació de molècules regulades per la llum (medicaments fotocommutables o fotoregulats) és a dir, substàncies que s’activen i comencen a funcionar com a fàrmacs en una àrea determinada del cos quan aquesta zona s’esposa a una llum externa, a una determinada longitud d’ona.

Aquesta forma de teràpia té com a base que tot i que el fàrmac, un cop administrat, està repartit per tot el cos, amb la llum es pot controlar el lloc on el medicament serà actiu i per quant de temps.

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari