28-01-2014

Investigadors catalans de l’IDIBELL tipifiquen per primera vegada una lesió en el cervell dels malalts d’Alzheimer que pot ajudar a trobar un tractament

Grups de recerca de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han demostrat per primera vegada l’existència d’una alteració epigenètica en l’estructura cerebral més afectada en la malaltia d’Alzheimer, l’hipocamp, la qual cosa afegeix elements causals a aquesta patologia i permet buscar nous camins terapèutics.

En l’estudi, que ha estat publicat en la prestigiosa revista “Hippocampus”, han col·laborat el Director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Manel Esteller, i el Director de l’Institut de Neuropatologia, Isidre Ferrer.

Patològicament, la malaltia d’Alzheimer es caracteritza per l’acumulació de dipòsits de proteïnes en el cervell dels pacients. Aquests dipòsits estan formats per plaques de la proteïna beta-amiloide i per proteïna tau, que en fosforilar-se es deposita en forma de cabdells. Es creu que l’origen d’aquestes lesions patològiques podrien estar en alguna disfunció de l’expressió genètica. Fins ara s’han descrit molt poques mutacions genètiques associades a la malaltia, i en cap cas una que fos comú a tots els malalts i que permetés així actuar terapèuticament.

L’equip de Manel Esteller va estudiar 30.000 interruptors moleculars (encenen o apaguen l’expressió de certs gens) en l’hipocamp de malalts d’Alzheimer. En aquesta etapa primerenca de l’estudi ja es va observar que el promotor del gen DUSP22 es metila (s’apaga el gen) a mesura que avança la malaltia. Però segons Esteller, “el més important  va ser descobrir que aquest gen, regula la proteïna tau”. En concret és un gen que codifica per una fosfatasa dual que alhora inhibeix la PKA, regulant així la fosforilació de la proteïna tau. Per tant, potser part de l’acumulació de cabdells d’aquesta proteïna que es produeix al cervell dels malalts  podria ser deguda a la inactivació epigenètica del DUSP22”

La descoberta de Ferrer i Esteller es molt important per seguir buscant nous tractaments. En l’actualitat no existeix cap farmacoteràpia eficaç per aquesta afecció neurodegenerativa, els fàrmacs existents tan sols alenteixen el progrés de la malaltia. S’obre ara el camí per trobar maneres de neutralitzar aquests interruptors moleculars epigenètics.

L’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és una fundació de recerca constituïda el juny de 2004, arran del canvi de denominació de l’anterior Fundació August Pi i Sunyer creada el 1988. L’IDIBELL té convenis de col·laboració científica amb la Universitat de Barcelona, el Parc Científic de Barcelona, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, entre d’altres.

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari