01-03-2014

Joan Massagué descriu el mecanisme responsable de la metàstasi cerebral en el darrer número de la revista Cell

El grup del científic català, Joan Massagué, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nova York, identifica la molècula i el mecanisme que explica el procés que segueixen les cèl·lules cancerígenes per metastatitzar al cervell.

Les metàstasis cerebrals, els tumors intracranials més freqüents, es produeixen per disseminació hematògena de les cèl·lules malignes d’un tumor primari. Els tumors primaris que més freqüentment produeixen metàstasis cerebrals són els de pulmó i mama. Un dels objectius del grup del Dr Massagué ha estat precisament aquesta metàstasi.  Ara bé, si ens centrem en aquests dos tipus de càncer, és més habitual que generin altres metàstasis que no pas en el cervell. Això va dur a pensar als científics que el teixit cerebral podia presentar algun tipus de defensa enfront la invasió metastàsica. Amb els resultats que es presenten en aquest article a Cell, Massagué descriu precisament aquest mecanisme de defensa i com les cèl·lules cancerígenes són capaces de evitar-lo.

El mecanisme de defensa està basat en el paper d‘una proteïna, la plasmina. Aquesta proteïna és un important enzim encarregat de degradar els coàguls de fibrina. Massagué va observar que l’estroma cerebral activat per la invasió metastàsica generava plasmina, i que aquesta plasmina tenia un paper diferent al ja conegut. Durant la metàstasi, la plasmina, via activació dels astròcits, inactiva la proteïna L1CAM de les cèl·lules metastàsiques, que és fonamental per a que aquestes en el cervell s’adhereixin al vasos i així puguin sobreviure.

Graphical abstract de l'article de massagué a Cell

Graphical abstract de l’article de massagué a Cell

La majoria de les cèl·lules cancerígenes generen unes molècules, anomenades serpines, que impedeixen l’activació de la plasmina, permetent així l’expressió de L1CAM.

Per tant, el mecanisme invasor requereix silenciar la plasmina i potenciar l’expressió de L1CAM. Intentar combatre la metàstasi suposa tot el contrari. I això és el següent camí que el grup del Dr Massagué està iniciant, basat especialment en bloquejar aquesta proteïna L1CAM.

El gran revolt que ha suposat aquest treball es deu a que descriu un mecanisme de metàstasi, sembla ser comú a qualsevol tipus de càncer, per la qual cosa si s’aconseguís bloquejar-lo la teràpia podria servir per prevenir la metàstasi cerebral de qualsevol càncer. Però per això queda molt de camí a recórrer. Sabem per experiència que les cèl·lules cancerígenes tenen mil i un recursos per evitar els obstacles que bloquen el seu recorregut. Només els anys podran dir-nos si aquest avenç és definitiu, però de segur que la recerca del Dr. Massagué inicia un camí d’esperança.

Tot això ens hauria de fer reflexionar sobre les possibilitats del nostre país. En una Catalunya independent no ens podem permetre que persones de la vàlua d’en Joan Massagué hagin de marxar per poder desenvolupar la seva carrera científica. No podem omplir-nos la boca amb la recerca que fa un català a fora, perquè això no és recerca catalana, és recerca que es fa arreu del món per persones nascudes a Catalunya. És molt diferent!!!

 

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari