15-03-2014

Lideratge català en Acción Estratégica de Salud del Plan Nacional de I+D+I

Al portal web MERIDIÀ, l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra (1.475,9 euros per habitant), el País Basc (1.271,5) i Madrid (1.151,2). Aquestes tres comunitats autònomes superen àmpliament la ràtio de Catalunya (886,5) o de la mitjana estatal (643,9). L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud, tot i la davallada que s’ha produit entre 2008 i 2010. Ho podeu veure en el següent gràfic, elaborat a partir de les dades de l’informe.

Acció estratègica de salut

Marta Alegret (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari