27-11-2013

Com es finançarà la recerca en una Escòcia independent ?

Ahir es va fer públic el “Llibre Blanc de la independència d’Escòcia”, que plasma el full de ruta del govern d’Escòcia en cas de guanyar el referèndum d’independència.  Consta de 5 parts, una de les quals conté 650 preguntes i respostes sobre la independència. Us transcrivim algunes d’aquestes qüestions, relacionades amb el finançament de la recerca si Escòcia esdevé un país independent (preguntes 247 a 249).  Com en molts altres aspectes, com ara la moneda o fins i tot la monarquia, l’actual govern escocès es mostra molt partidari de compartir estructures i sistemes de finançament amb el Regne Unit. Possiblement hi trobarem diferències respecte la situació que es viuria a Catalunya en relació a Espanya, en el moment de la nostra independència. Tot i així, és clar que en el món de la recerca coneixem molt bé els avantatges de la col·laboració més enllà de les fronteres i és lògic pensar en els beneficis de compartir determinades infraestructures. Potser aquestes preguntes i respostes es poden convertir en un punt de partida per a la reflexió, us convidem a donar la vostra opinió.

Una Escòcia independent crearà els seus propis consells de recerca?

Hi ha diverses opcions per al finançament de la recerca en una Escòcia independent, que inclouen l’establiment d’un Consell d’Investigació d’Escòcia per a l’assignació dels fons d’investigació o com un mecanisme per dirigir el finançament cap als consells de recerca pan- britànics existents . Reconeixem els beneficis – per a la comunitat acadèmica , les organitzacions benèfiques i de negocis al Regne Unit – de mantenir l’estabilitat en el finançament de la recerca a llarg termini, així com en els sistemes que donen suport a les iniciatives de gran escala i als investigadors que treballen junts més enllà de les fronteres. Amb la independència , tractarem de mantenir un espai de recerca comú amb la resta del Regne Unit, incloent els consells de recerca compartits existents .

 

Per què els consells de recerca del Regne Unit seguiran finançant la recerca en una Escòcia independent ?

Escòcia ja contribueix al finançament dels Consells de Recerca del Regne Unit a través de la base tributària i aquest Govern té la intenció de seguir contribuint-hi com un país independent. L’excel·lència de la recerca les universitats escoceses es reflecteix en el seu èxit en guanyar els fons de subvenció del Consell d’Investigació del Regne Unit en convocatòries competitives.

La resta del Regne Unit es beneficia de la investigació d’alta qualitat que es realitza a Escòcia, i els nostres centres d’excel·lència i les infraestructures compartides són utilitzades per investigadors de tot el Regne Unit, incloent cinc centres d’investigació del Consell d’Investigació Mèdica , cinc instal·lacions d’isòtops, les instal·lacions del All-Waters Combined Current and Wave Test Facility, i l’Institut Roslin.

L’èxit de la recerca depèn de la col·laboració a través de fronteres , ja sigui disciplinària , institucional o nacional. La cooperació en la investigació contribueix directament a la competitivitat de les economies d’Escòcia i el Regne Unit a través de la creació i l’intercanvi  de coneixementi la col·laboració directa amb les empreses , així donant suport a la vida intel·lectual i a les aspiracions acadèmiques d’institucions i investigadors.

És d’interès, tant pels interessos d’Escòcia com pels del Regne Unit, reduir al mínim els possibles obstacles a la col·laboració en recerca i mantenir un espai comú d’investigació.

 

Com es finançaran els consells de recerca?

Escòcia ja contribueix al finançament dels consells d’Investigació a través dels impostos.  Després de la independència, Escòcia hi contribuiria directament mitjançant pressupost del Govern d’Escòcia, el que ens donaria un paper més clar en l’establiment dels objectius estratègics d’aquestes institucions. Amb la independència, tenim la intenció de negociar amb Westminster una fórmula de finançament just per a la contribució d’Escòcia sobre la base del percentatge de població, però tenint en compte que la quantitat de fons per a investigació rebuts per les institucions escoceses per part dels consells d’Investigació pot reflectir nivells més alts o més baixos de finançament .

Marta Alegret (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari