08-03-2014

Manel Esteller i altres investigadors de l’IDIBELL descriuen una de les claus de la metàstasi en el càncer de mama

Manel Esteller i altres investigadors de l’IDIBELL, Alberto Villanueva, Verònica Davalos i  August Vidal, publiquen en el darrer número de Molecular Cell un estudi on es descriu una de les claus del mecanisme de metàstasi en el càncer de mama. El treball ha estat dirigit des de la Universitat de Cambridge,i  han col·laborat també grups de Los Angeles i Canadà .

El procés de metàstasi, que comporta el 90 per cent de les morts en pacients afectats per un càncer, és un dels objectius principals de la recerca oncològica, tal com ja vàrem comprovar fa deu dies amb l’enrenou que va despertar l’article de Joan Massagué.

Se sabia que en un 15 per cent de tumors de mama hi ha un nombre excessiu de còpies d’un gen anomenat EMSY. L’amplificació del gen EMSY en el càncer mama esporàdic és un indicador de mal pronòstic en l’evolució d’aquest tipus de càncer. En l’article d’Esteller s’ ha demostrat que EMSY actua com un oncogen, facilitant in vitro la transformació neoplàsica de cèl·lules i in vivo potenciant la formació de tumors i les seves propietats metastàtiques.

Segons l’estudi, els tumors de mama amb còpies extres del gen EMSY en el seu genoma són capaços de reclutar múltiples molècules per silenciar l’activitat de gens anti-mestàstasi, com l’anomenat microARN-31. Han comprovat que disminuint l’expressió d’EMSY, els factors protectors de metàstasi tornen a activar-se i es redueix la disseminació de les cèl·lules tumorals.

«Aquesta última troballa podria despertar l’ interès a buscar fàrmacs capaços de bloquejar a la proteïna EMSY», comenta Esteller. «A més en aquest cas seria més fàcil identificar les pacients que podrien ser sensibles al fàrmac, ja que en principi serien aquelles que presentessin una sobreexpressió d’aquest oncogen EMSY en l’anàlisi genètica. Seria un procés similar al que ja es realitza per a la detecció del marcador HER2 en càncer de mama que permet el seu tractament amb un fàrmac específic ».

Manel Esteller és director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL), investigador ICREA i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona. Ha rebut el  Premi Nacional de Genètica (2011) entre molts d’altres, obtenint, l’any 2010, una European Research Council Advanced Grant. La seva recerca es basa en l’estudi de les modificacions epigenètiques i els ARNs no codificants .

En l’àmbit de la biomedicina els seus treballs són molt i molt coneguts i des d’aquí la nostra més sincera felicitació per tota la seva feina, extensible també al seu grup i a l’IDIBELL en general. L’IDIBELL està ubicat al Biopol’H, un clúster biomèdic i biotecnològic d’institucions sanitàries, d’entitats generadores de coneixement, de centres de recerca i d’empreses del sector de ciències de la vida i de la salut. Hi treballen més de 840 professionals i gestiona un pressupost de més de 24 milions d’euros, que prové fonamentalment d’administracions europees i fonts privades. Tot un exemple de feina ben feta des del nostre país.

Elena Escubedo (Universitat de Barcelona)

Enllaços

Escriu el teu comentari