12-04-2018

Declaració de la Taula del Personal Universitari de Catalunya

La nostra sectorial s’adhereix a la declaració que ha fet pública la Taula de Personal Docent, Investigador i PAS de la plataforma Universitats per la República, que reproduïm a continuació:

Com a membres de la Taula de Personal Docent, Investigador i PAS de la plataforma d’Universitats per la República denunciem l’escalada repressiva per part de l’Estat espanyol contra els polítics i ciutadans que volem exercir lliurement els nostres drets fonamentals i democràtics, especialment les persones empresonades i encausades des de l’octubre fins als darrers dies de març. Denunciem també l’ofensiva contra els membres del Govern legítim de la Generalitat i altres representants polítics exiliats amb l’antidemocràtica reactivació de les euroordres. Pensem també que el comunicat de mínims que han fet públic els rectors i la rectora de les universitats públiques catalanes condemnant el nou empresonament de diputats i polítics és clarament insuficient perquè no denuncia prou fort l’embat repressiu de l’Estat espanyol contra les institucions i organitzacions socials catalanes i la conculcació de drets humans fonamentals contra artistes i professionals tant de Catalunya com d’Espanya. Tot i així, pensem que és un punt de partida en la línia que ha marcat el Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, interpretant la voluntat majoritària de la cambra i demanant un front ampli polític i social contra la involució democràtica i repressiva de l’Estat espanyol.

En aquest context, ens proposem dotar de continguts el compromís contra la repressió de tots els universitaris i investigadors de centres públics i cridem a reactivar i impulsar accions als llocs de treball i a tots els organismes i assemblees dels quals ens dotem les universitats i altres centres de recerca: claustres, juntes de facultat o d’escola, consells de govern, consells de departament, taules sindicals, assemblees diverses, etc.

Per tant, proposem les següents línies d’actuació i accions per fer explícit que la Universitat rebutja tota “normalització” de la repressió:

Promoure i impulsar debats transversals per explicar i denunciar totes les accions repressives de l’Estat que volen criminalitzar la dissidència, per reivindicar els valors democràtics i humans que no es poden seguir degradant al nostre país, i per denunciar que la situació actual és deguda a les reiterades violacions de la legalitat democràtica per part del règim neofranquista.

Promoure aturades parcials de l’activitat acadèmica en dies i horaris prèviament acordats i anunciats, i donar suport a les convocatòries de manifestacions, vagues i aturades que puguin promoure les organitzacions sindicals i socials.

Considerar la Universitat com a llocs de refugi per als ciutadans i polítics que pateixen persecució per la seva acció democràtica, i obrir els nostres aularis i espais universitaris per facilitar les trobades i reunions entre agents polítics i socials que vulguin acordar estratègies unitàries antirepressives.

Organitzar equips de treball als nostres claustres i organismes de representació per debatre el paper de la universitat pública en la millora de la docència i la recerca en la nova societat republicana catalana, participant activament del necessari procés constituent que hem d’emprendre entre tots.

Organitzar candidatures republicanes a les eleccions que es convoquin als òrgans universitaris de representació, començant per les properes eleccions a claustrals del PDI i del PAS de la Universitat de Barcelona.

Treballar per organitzar al més aviat possible un Claustre interuniversitari que prengui acords de fons en el necessari compromís universitari amb el procés constituent de la República.

Fem possible que la universitat catalana torni a ser una institució compromesa amb els seus valors essencials de defensa de les llibertats humanes, democràtiques i nacionals, i que promogui debats crítics i ponts de diàleg amb tots els agents socials i polítics que vulguin superar el règim caduc del 75-78, per construir un nou país compromès amb els valors humans i republicans de la nació catalana.

Catalunya, 24 de març de 2018

Escriu el teu comentari