05-07-2017

Video “Estem preparats”

Recordeu aquest vídeo? El vàrem fer el 2014, però té més vigència que mai! 5 personalitats rellevants en recerca i innovació (Eudald Carbonell, Alícia Casals, Manel Esteller, Josep M. Llovet i Jaume Bertanpetit) expliquen com veuen la situació actual de la recerca a Catalunya , quin impacte tindrà la independència en la recerca, com seran a partir d’aquest moment les relacions amb Espanya i amb Europa en aquest àmbit, i en definitiva, com creuen que serà el futur de la recerca al nostre país.

2013115817_FCRi_marron_def_2t

Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació (FCRi)

Difusió de la Ciència

http://www.fundaciorecerca.cat/

La FCRi, en la seva condició d’entitat privada amb recolzament públic, vol ser un referent en l’àmbit de la recerca, exercint d’interfície entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, productiu i empresarial.

logoAcer

Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Centres de Recerca Catalans

http://www.acer-catalunya.org

L’ACER és una associació independent que agrupa institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca.