2013115817_FCRi_marron_def_2t

Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació (FCRi)

Difusió de la Ciència

http://www.fundaciorecerca.cat/

La FCRi, en la seva condició d’entitat privada amb recolzament públic, vol ser un referent en l’àmbit de la recerca, exercint d’interfície entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, productiu i empresarial.